MENU

homeportal.pl

Zmiany w ustawie deweloperskiej

Jak podaje „Rzeczpospolita”, szykują się duże zmiany w ustawie deweloperskiej. Ich zadaniem jest zwiększenie ochrony nad kupującymi.

Koniec z rachunkami bez zabezpieczenia

Nad zmianami pracuje UOKiK. Jedna z propozycji zakłada, że kupujący wpłacać będą pieniądze na otwarte lub zamknięte rachunki z zabezpieczeniem poprzez gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. W przypadku rachunków otwartych pieniądze wypłacane będą w miarę postępów prac, a zamkniętych po ukończeniu inwestycji. Znikną tym samym rachunki otwarte bez zabezpieczenia, z których obecnie korzysta większość deweloperów. Ich zdaniem w rzeczywistości pozostaną tylko rachunki zamknięte – żaden bank ani firma ubezpieczeniowa nie posiadają bowiem w ofercie zabezpieczonych rachunków otwartych. Zdaniem deweloperów doprowadzi to do upadku małych i średnich firm, których nie stać na pokrycie całości kosztów inwestycji z własnych środków.

Bank sprawdzi dewelopera

Doprecyzowane mają zostać zapisy dotyczące tego, co banki będą sprawdzać u deweloperów. Będą to tytuł prawny do gruntu, zgodność prospektu informacyjnego oraz wzoru umowy deweloperskiej z ustawą deweloperską, a także czy przedsiębiorca nie jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym albo upadłościowym. Negatywna weryfikacja będzie oczywiście jednoznaczna z odmową wypłaty pieniędzy. W nowej ustawie znaleźć się mają również zapisy dotyczące umów rezerwacyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita