MENU

homeportal.pl

Radomsko z własnym programem

Nie wszyscy chcą czekać na rządowy program Mieszkanie plus – w Radomsku zapowiedziano realizację własnego programu mającego poprawić sytuację mieszkaniową.

Działka na start

Program o nazwie Działka na start ma zachęcić młodych ludzi do pozostania w Radomsku i wybudowania tam własnego domu. W jego ramach kupujący mają uzyskać prawa do wieczystego użytkowania, jeżeli przy zakupie wpłacą pierwszą transzę w wysokości 20% wylicytowanej ceny nieruchomości. Uzyskany w ten sposób tytuł prawny do nieruchomości ma ułatwić staranie się o kredyt na budowę domu – warunkiem jest bowiem zbudowanie na nabytej działce domu i zamieszkanie w nim. Budowę domu należy rozpocząć do dwóch lat od podpisania aktu notarialnego. Budynek należy wybudować zgodnie z przepisami prawa, zgłosić do użytkowania i opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zameldować się w nim i zamieszkać w ciągu pięciu lat od ustanowienia prawa do użytkowania wieczystego. Przez te pięć lat uczestnicy programu zobowiązani będą do uiszczania opłat w wysokości 1% wartości nieruchomości. Po upływie pięciu lat – i, zgodnie z warunkami, po zamieszkaniu w nowym domu – będą mogli starać się o bonifikatę na wykup użytkowania wieczystego na własność w wysokości 80% od ceny sprzedaży.

Zatrzymać młodych

Zatrzymanie młodych jest kluczowe dla poprawy sytuacji gospodarczej i rozwoju miasta. Radomsko boryka się bowiem z wieloma problemami. Znalazło się między innymi na sporządzonej przez Polską Akademię Nauk liście 122 miast, które cechuje „silna utrata funkcji i mocno niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza”.

Źródło: portalsamorzadowy.pl