MENU

homeportal.pl

Ruda Śląska / Nowy Bytom

  • Numer Oferty: MEH-GW-1331
  • Powierzchnia: 8600.0 m² 
  • Kształt działki: płaska
  • Ogrodzenie: brak
  • Zagospodarowanie działki: niezagospodarowana
  • Kanalizacja: na działce
  • Rynek: wtórny
  • Cena 8 600 zł (1 zł / m²)
  • Kontakt 533311149
  • więcej szczegółów

GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SKŁADOWANIE, PRZERÓB
Energia z odnawialnych źródeł energii, magazyny, produkcja
Szanowni Państwo

przedstawiamy do wynajmu nieruchomość gruntową położoną w Rudzie Śląskiej w bliskości TDŚ - teren przemysłowy 1P i 2P o powierzchni około 8600m2
Stan własności - prawo wieczystego użytkowanie

Cena - 8 600zł + Vat
Mozliwość zakupu działki - 650 000zł Bruttż

Działka o nie regularnym kształcie, płaska. Fantastycznie nadaje się do zabudowy pod hale przemysłowe, magazynowe, zakłady o uciążliwej produkcji.
Moc prądu na chwile obecną 40Kw, możliwość przyłączenia większej mocy - wybudowanie transformatora lub odnowienie zgody na przyłącze z firmą Tauron. Na działce samosiejki do wycięcia, teren utwardzony.

Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości gruntowej stanowi zabudowa przemysłowa.

Maksymalna wysokość budynków - 30 m
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PRZEZNACZENIE :
1P, 2P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

1) Przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne w tym: zakłady górnicze, a także bazy, składy, magazyny.
2) W ramach przeznaczenia podstawowego na terenach 2P i 11P ustala się możliwość realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy przekraczającej 100 kW.
3) Dopuszcza się możliwość gospodarowania odpadami, obejmującego składowanie, przetwarzanie odpadów, powstałych w wyniku prowadzonej działalności przemysłowej na poszczególnych terenach za wyjątkiem termicznego przekształcania odpadów.
4) Przeznaczenie uzupełniające: a) obiekty usług: handlu, rzemiosła, obsługi komunikacji, logistyki, b) obiekty administracji.
5) Maksymalna łączna suma powierzchni zabudowy obiektów wymienionych w pkt 4 nie może przekraczać 35% powierzchni działki budowlanej.

Działka położona od głównej drogi w odległości 200 metrów, dojazd drogą utwardzoną, bliskość wyjazdu na TDŚ. Nieruchomość jest skomunikowana z głównymi trasami aglomeracji śląskiej. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście logistycznym. Zapewnia efektywną i szybką łączność z centrum miasta, całym Śląskiem jak również innymi częściami kraju.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SKŁADOWANIE, PRZERÓB
Energia z odnawialnych źródeł energii,
magazyny, produkcja


Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my