MENU

homeportal.pl

Ruda Śląska / Halemba

  • Numer Oferty: ANE-GS-2127
  • Powierzchnia: 347.0 m² 
  • Kształt działki: płaska
  • Otoczenie: zabudowa jednorodzinna
  • Kanalizacja: tak
  • Rynek: wtórny
  • Dojazd: asfalt
  • Cena 105 000 zł (302,59 zł / m²)
  • Kontakt 502-052-885
  • więcej szczegółów

Na sprzedaż działka o powierzchni 347m2, położona w Rudzie Śląskiej- Halemba/ Kłodnica. Nieruchomość jest w kształcę trójkąta, położona bezpośrednio przy drodze publicznej.
Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja
Szybki dojazd do Katowic, Chorzowa, Mikołowa i Gliwic.

W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem UP1:
„1. Ustalenia dotycz ą ce przeznaczenia terenów.
Wyznacza si ę tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem UP1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, o ś wiaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej.
2. Ustalenia dotycz ą ce zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1) Na terenach UP1 ustala si ę nast ę puj ą ce przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne usługi nie wymienione w ust.1,
b) mieszkania dla osób prowadz ą cych obsług ę funkcji usługowej,
c) budynki pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem,
d) budynki zamieszkania zbiorowego,
e) sieci i urz ą dzenia infrastruktury technicznej,
f) trasy i urz ą dzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place
manewrowe itp.),
g) ziele ń urz ą dzona wraz z urz ą dzeniami sportu i rekre acji”.

Polecamy i zapraszamy do obejrzenia!!
Uwaga, bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości!
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my