MENU

homeportal.pl

Radzionków

  • Numer Oferty: MEH-GS-1657
  • Powierzchnia: 7580.0 m² 
  • Kształt działki: płaska
  • Warunki zabudowy: brak aktualnych warunków zabudowy
  • Ogrodzenie: mieszane
  • Otoczenie: zabudowa wielorodzinna
  • Zagospodarowanie działki: niezagospodarowana
  • Cena 3 411 000 zł (450 zł / m²)
  • Kontakt 533311149
  • więcej szczegółów

Szanowni Państwo
oferujemy na sprzedaż działkę o powierzchni 7580m2, położoną w Radzionkowie, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną, usługową.

MPZP - 34MU - zabudowa wielorodzinna do wysokości 18m. Lokalizacja w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, dyskontów, duży ruch pieszych, Lidl, Dino. Działka narożna, dojazd drogą asfaltową.
Działka w kształcie prostokąta, media w drodze, teren ogrodzony, przy głównej drodze miasta

Radzionków leży w północnej części Górno ś l ą skiego Okręgu Przemysłowego, s ąsiaduje z miastami: Bytom - 20km, Piekary Sląskie - 8km, Tarnowskie Góry - 6km, Świerklaniec - 7km. O d 1 stycznia 1998 ponownie samodzielne miasto i gmina. Lokalizacja wśród lasów, park.

Radzionków - bardzo dobrze rozwijające się miasto - powstało mnóstwo nowych inwestycji mieszkaniowych - wszyscy chcą mieszkać w Radzionkowie. Na terenie miasta - przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (7). bardzo dobrze skomunikowane miasto z sąsiednimi miastami - szybki wyjazd na Autostradę Bursztynową.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonych na rysunku planu
symbolami od 1MU do 34MU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo - usługowa obejmująca:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
c) zabudowę usługową, obejmującą usługi:
- społeczne,
- konsumpcyjne,
- administracyjno - biurowe,
- handlu detalicznego,
- sportu i rekreacji,
- turystyczne.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%;
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 15% terenu działki budowlanej;
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,01,
b) maksymalny: 3,0,
6) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: nie więcej niż 18 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) wysokość garażu i budynku gospodarczego: nie więcej niż 6 m,
c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
7) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o kącie nachylenia dachu do 45o.

Zapraszamy na prezentacje
Cena podlega negocjacji
ZABUDOWA WIELORODZINNA, JEDNORODZINNA, USŁUGOWA

Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my