MENU

homeportal.pl

Bielsko-Biała

  • Numer Oferty: MTM-GS-1784
  • Powierzchnia: 3711.0 m² 
  • Rynek: wtórny
  • Cena 147 000 zł (39,61 zł / m²)
  • Kontakt 530-060-996, 790-633-600

Na sprzedaż działka położona w Mazańcowicach na pograniczu Bielska i Czechowic-Dziedzic o powierzchni 0,3711 ha. Przybliżone wymiary działki 80m x 50m. Wszystkie media w granicy działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie objętym jednostką planistyczną o podstawowym przeznaczeniu dla terenu upraw polowych, dla którego ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Utrzymanie istniejących terenów upraw polowych z prawem do wydzielenia siedlisk w nowowydzielonych gospodarstwach rolnych, posiadających tytuł prawny do terenu o powierzchni w zwartym kompleksie przekraczającej 3 ha na terenie danego sołectwa,
Możliwość pozostawienie istniejącej zabudowy zagrodowej, z możliwością rozbudowy (maksymalny wzrost powierzchni budynków nie może przekroczyć 50%),
Maksymalna wysokość zabudowy 10m,
Dachy o kącie nachylenia 30-45 stopni,
Powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić min 30% powierzchni nowowydzielonego gospodarstwa,
Możliwość urządzenia zbiorników wodnych na ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych,
Przez tereny przez które przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV, obowiązuje zachowanie 60 metrowej strefy ograniczonego użytkowania,Więcej informacji pod numerem 570-070-097

Zapraszam do kontaktu i oglądania.

Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem doradców finansowych którzy pomogą w uzyskaniu kredytu na tą nieruchomość.


Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my