MENU

homeportal.pl

Bierutów / Solniki Małe

  • Numer Oferty: NET-GS-1247
  • Powierzchnia: 44800.0 m² 
  • Rynek: wtórny
  • Cena 1 836 500 zł (40,99 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nw. działek rolnych, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Solnikach Małych, gm. Bierutów, powiat oleśnicki, KW WR1E/00008286/8

Przeznaczenie działek w SUiKZP: R jako tereny gruntów rolnych, użytków zielonych i zadrzewień oraz częściowo (północna część działek nr 79/3, 85 i 89 oraz południowa część działek nr 81,84 i 88) na terenie korytarzy ekologicznych, dolin rzecznych a także na terenach wskazanych do zainwestowania o wiodącej funkcji mieszkalnictwo i usługi, oznaczonym symbolem M/U ( południowa cześć działek nr 80/3, 83 oraz 87).

Ponadto działka nr 80/3 znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.
tabela na załączonym zdjęciu


Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest złożyć do dnia 27.10.2021r. oświadczenie uczestnictwa w przetargu, do którego muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o przetargu.

W sytuacji wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, należy zgłosić wolę złożenia oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z niezbędnymi dokumentami po numerem tel. (71) 314 01 66 lub (71) 314 01 39 w celu umożliwienia ich osobistego złożenia.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tutejszego urzędu przy ulicy Słowackiego 10 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnicy do dnia 03.11.2021r.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 09.11.2021r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2021r., o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa, pok. 211, I piętro.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz stronie BIP.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66 .

Pełna treść ogłoszenia: http://www.bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=198&page=84Starosta Oleśnicki - Sławomir Kapica
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo